Kontakt: email tel. 549 255 017

Práce s klienty

Knihy, vydané v Gradě, Portálu a v Albatros Media informují mj. o mém pojetí práce s klienty.

Další knižní publikace

Např. v nakladatelství Motto Praha, Psychodiagnostika Bratislava, ERA group Brno, JOTA Brno, Doplněk Brno. Moravskoslezský kruh Brno Knihy „Sám sobě psychologem“, „Asertivně do života“ a „Sám sobě dítětem, dospělým a rodičem“ napsané společně s dr.Věrou Capponi byly v překladu vydány v Rusku a v Bulharsku. Dále jsem publikoval stovky článků na obdobná témata v odborných i popularizujících  časopisech.

Namátkou např. periodika:

 • Děti a my,
 • Právo a rodina,
 • Rodina a škola,
 • Psychológia a patopsychológia dieťaťa,
 • Otázky defektologie,
 • Československá psychologie,
 • Demografie,
 • Zdraví,
 • Universitas,
 • Mladý svět,
 • Ty a já,
 • Věda a život,
 • Praktická žena,
 • Psychologie dnes,
 • Sociální politika,
 • Osvetová práca,
 • Rodinné listy,
 • Vitalia.cz,
 • Ošetřovatelská péče,
 • Vitavera.cz.

Deníky:

 • MF Dnes,
 • Rovnost,
 • Lidové Noviny,
 • Svobodné slovo,
 • Lidová demokracie,
 • Zemědělské noviny a další.

Některé články vydány i v překladu - mnohé slovensky, několik v polštině. Jeden text v maďarštině. Na vědeckých konferencích jsem přednesl 28 odborných sdělení.