Kontakt: email tel. 549 255 017

Pověz mi zrcadlo aneb poznej sebe sama

Ptej se, co svým jednáním druhý sleduje, ale začínej u sebe. Poznej sebe sama! Mnohá moudrá slova dávných i současných filosofů apelují na nutnost sebepoznání. Na první pohled je to snadné. Leč vyžaduje to odvahu i vhodné pomocníky. Mezi pomůcky patří mřížka autorů Josepha Lufta a Harry Inghama a Lufta.

Název mřížky „Johariho okno“ dělá dojem jakéhosi exotického nahlédnutí do jinak skrytých komnat. Skutečnost je prozaičtější. Název tvoří složenina části křestních jmen obou autorů.

V „otevřeném prostoru“ - A kvadrantu leží to, čeho si je vědom daný jedinec a co o něm vědí i druzí. Je to extrovertní část našeho já - co na srdci to na jazyku. Žádné tajnosti před okolím a upřímný pohled do zrcadla. Vytknout mu sice lze určitou povrchnost, jak pohledů, tak i závěrů z nich vyvozovaných. Lidé zde pevně zakotvení se cítí „být v pořádku“. Totéž předpokládají u druhých.

B kvadrant „neznámý“ vychází z existence tzv. slepých míst - to je těch, jež si sami neuvědomujeme. Vidí a vnímají je ale ostatní. „Pro pravdu se lidé nejvíc zlobí“, alespoň se to traduje. Ostatně jeden z dnes již nežijících klasiků české psychologie prof. Zdeněk Matějček rád říkával: “Lhát se nemá, ale není nutno vždy říkat celou pravdu“.

C kvadrant je psychologicky nejzajímavější. Bývá nazýván „slepý prostor“. Na první pohled by zde bylo možno citovat okřídlené: “Blahoslavení chudí duchem neboť oni nevědí co činí“. Ve skutečnosti je právě v této konstelaci vše mnohem složitější. Většina „céček“ nepatří mezi duchem chudé. Mnozí z nich mají intelekt nadprůměrný ba dokonce výrazně nadprůměrný. Problémy mají v sociálních vztazích. Nepřiznají si svůj podíl. Oni jsou O.K. Ve své mysli O.K. Ostatní jsou v nepořádku.

S kvadrantem D nejsou žádné hračky. Je to neznámý prostor. Patří sem motivy jednání ukryté tak důkladně, že o nich nevím já sám ani nikdo jiný. Zahrnout sem lze i „skrytý talent“ - nerozvinutý lidský potenciál. Nelze odhadnout, zda a kdy se objeví. Možná se neobjeví nikdy.

Jak postupovat

Seznam vlastností (počet slov nemusí být vždy stejný):
agresivní, asertivní, bezprostřední, bystrý, citlivý, důstojný, drzý, energický, extrovertní, hloubavý, hrdý, idealistický, informovaný, inteligentní, klidný, laskavý, milý, moudrý, napjatý, nervózní, nesmělý, nezávislý, ochotný, odvážný, optimisticý, plachý, pošetilý, praktický, přizpůsobivý, schopný, sebejistý, skromný, složitý, soucitný, spolehlivý, starostlivý, trpělivý, upravený, uvolněný, lajdák, veselý, vnímavý, výkonný, všímavý, zbožný.

V Johari okně vycházíme ze seznamu zhruba 50 slov - charakteristik vlastností. Vybereme z nich jednu desetinu, tedy 5 vlastností, které podle nás vystihují naši osobnost. Stejný seznam obdrží naši hodnotitelé. I oni vyberou stejný počet našich charakteristik. Poté již jen porovnáváme, kde jsme se v hodnocení všichni shodli, kde to či ono vidím jen já nebo výhradně oni. Přidaná jména nakonec zařadíme do určitého okna. Neznámý prostor obsadit nemůžeme... leč časem, kdož ví. V budoucnu se pokusíme sladit pohledy, odstranit slepá místa.

Závěr budiž stručný: „Člověče, pokud ti zrcadlo naznačí, že nejsi nejkrásnější na celičkém světě, nezlob se. Spíše dělej něco sám se sebou.“