Kontakt: email tel. 549 255 017

Základy laického poradenství

Souhrn

Text se zabývá zásadami laického partnerského poradenství včetně rad, které je možno poskytnout v rámci partnerského, manželského či rodinného konfliktu. Kriteriem pro zařazení těchto rad je hippokratovská zásada „primum nihil nocere“ – především neškodit. Znalost naznačených postupů může pomáhat i v osobním životě laického poradce. Jak známo, kdo pomáhá druhým, pomáhá i sám sobě.

Úvodem

Profese zdravotní sestry patří mezi povolání, v jejímž rámci jsou poměrně často požadovány prvky laického partnerského poradenství. Na úrovni kolegiální to je dáno feminizací oboru - ženy o svých partnerských radostech a strastech hovoří častěji než muži. Dále zde hraje roli osobní, svým způsobem nepříliš formální a empatický vztah k pacientům.

Laické partnerské poradenství má svoji tradici od starověku. Lidé se od pradávna svěřují se svými problémy svým blízkým, ale i těm, s nimiž je svede náhoda. Namátkou v čekárně nebo v nemocničním pokoji. Jen výjimečně očekávají objektivní radu. Prahnou spíše po emoční podpoře a jistém rozhřešení. V zásadě vědí, co by měli učinit. Realizace je ale problém. Často si chtějí pouze postěžovat. Slovy zakladatele transakční analýzy E. Berneho chtějí hrát hru: „To je hrozné, viďte!“ Traduje se poněkud cynické konstatování „cizí neštěstí potěší“. Motivem svěřování může být snaha utvrdit se v názoru, že „všude je něco“. Poměrně časté jsou žádosti o rady, kdy kýžené je po poskytnutí znehodnocováno protiargumenty ve smyslu „ano, ale…“ Dotyčný sice chce radu, ale nechce ji realizovat. Srovnáme-li stav s ekzémem – nechce jej léčit, jen škrabáním omezit svědění. Místo úsilí ke změně hodlá utvrdit sebe i druhé, že vlastně změna není možná. Přes tyto svéráznosti lze nespokojeným v partnerských vztazích pomoci, aniž bychom byli poradenskými profesionály.

Několik zásad a postupu laického poradenství

Laický poradce by se neměl opájet svými úspěchy. Brzy může být vše jinak. Nemá říkat: „Něco takového by se u nás stát nemohlo.“ Co do úspěšnosti totiž nevíme dne ani hodiny. I v našem manželství se může přihodit snad cokoliv a to i velmi nečekaně. Poměrně velké procento klientů poraden v závažné partnerské krizi sděluje: „My jsme byli léta všem přímo vzorem jako harmonický pár. A teď...“

Rady „především neškodící“

Pamětníci vzpomínají, jak pražský psychiatr prof. Dobiáš reagoval na fráze. Opáčil: „Mluvíte jako kniha, daleko to dotáhnete!“ Něco podobného není náš cíl. Vyvarujeme se proto obecně platných rad o nutnosti tolerance, ohledu na děti, vzájemného respektu, ba i toho, že „není kostelíčka, aby v něm nebylo kázáníčka“. Uvedu zde několik rad, jejichž takřka universální platnost a přitom neškodnost jsem si ověřil v rámci více než čtyřicetileté poradenské praxe. Střídmě je lze použít i v rozhovoru laického poradenství.

Literatura

Kratochvíl S.: Manželská a párová terapie, Praha, Portál 2009, str.280

Předrozvodové a rozvodové poradenství Předrozvodové a rozvodové poradenství Předrozvodové a rozvodové poradenství

Partnerské a rodinné poradenství Partnerské a rodinné poradenství - Práce s klienty