Kontakt: email tel. 549 255 017

Malý pohled do zrcadla

Big five a vy

Hitem mezi všemi současnými snahami jak změřit a posléze popsat osobnost člověka, je „velká pětka“. Na základě faktorové analýzy mnoha výzkumů a sledování bylo popsáno pět základních charakteristik, jimiž lze popsat každého. Následující test vám naznačí, zda z „pětky“ můžete dostat jedničku. Na jednotlivé položky odpovídejte buď ano nebo ne. Tj. souhlasím nebo nesouhlasím.

 1. Rozčiluje mne zmatek a nárazová, nesystematická práce.
 2. Mrzí mne, pokud moji kolegové či nadřízení pracují tak, jak je uvedeno v položce jedna.
 3. Dovedu ocenit kvalitu výkonu i služeb, ale opak mne znervózňuje.
 4. Jsem rád mezi lidmi, kterým o něco jde.
 5. Řeč budiž jasná!
 6. Než se k něčemu rozhodnu, chci mít po ruce podklady k rozhodnutí.
 7. Chci působit „na hraně“ mezi konvenčností a originalitou.
 8. Nebojím se vyzkoušet nové věci.
 9. Nechci být ani konzervativní ani liberální. Chci z obojího to nejlepší.
 10. Proč se rozčilovat a neerotizovat, když život je tak krátký?
 11. Je nutné hledat ten správný poměr mezi soucitem a tvrdostí.
 12. „Co je císařovo císaři“, potom se lze bavit co, jak, kam dál.
 13. Jistá opatrnost je nezbytná, abych mohl být bez starostí.
 14. Jsem O.K. a spolehlivost i kvalitu chci kolem sebe.
 15. Život mne naučil, že se svědomitost vyplácí.
Vyhodnocení

Pět základních rysů „velké pětky“ k popisu osobnosti jsou:

Souhlas s položkami naznačuje:

Míra rozvoje té které vlastnosti procentuálně:

Test Matka a dcera

Následující test odpoví na otázku, jak si rozumíte se svoji matkou. Odpovídejte buď „ano“ - souhlasí nebo „ne“- nesouhlasí. Za každé ano je jeden bod.

 1. Matka je moje opora v těžkých chvílích.
 2. Být s ní je pro mne příjemné.
 3. Přinejmenším v důležitých věcech se shodneme.
 4. Když mi je „ouvej“, ráda se jí svěřím …a často to pomůže.
 5. V mnohém je můj vzor.
 6. Škorpíme se minimálně, a když, tak spor brzy pomine bez následků.
 7. Má v mnohém zastaralé názory a zbytečně je zdůrazňuje.
 8. Chvilku to s ní vydržím, ale brzy jí mám dost.
 9. Výčitky, výhrady, nespokojenost, kritika, egoismus, preference jiných osob v rodině, než mě …alespoň dvě z uvedených charakteristik od ní cítím.
 10. Nikdy se mi nesnažila porozumět.
 11. Podle ní jsem stále jen „malá, hloupá“.
 12. „Jsi jako tvoje matka“ – takový výrok bych vnímala jako tvrdé a doufám, že nezasloužené pokárání.
Vyhodnocení

Nejprve sečtěte počet bodů v položkách 1 až 6. Vzniklý součet jedna je ...

Potom sečtěte počet bodů v položkách 7 až 12. Vzniklý součet dvě je ...

Od součtu jedna odečtěte součet dvě. Výsledek:

Jste opravdu dospělá?

Na následující položky odpovídejte ano nebo ne.

 1. Nerozumím tomu, proč jsou moje vztahy s matkou takové, jaké jsou.
 2. Své cíle si nechávám matkou schválit. Ví lépe, než já, co svět obnáší.
 3. Vůči své matce mívám pocity viny.
 4. Jako dcera nejsem dobrá.
 5. V životě se podceňuji a nevěřím si.
 6. Nemám se ráda.
 7. Matce vždy ustoupím. Jinak to snad ani nejde.
 8. Přes všechny výhrady nemám nikoho bližšího, než je moje matka.
 9. Při jednání či diskusi s matkou se cítím slabá, jakoby bez vůle.
 10. Už mne napadlo, že ve vztahu s matkou jsem v pasti.
 11. Matka je vůči mně velmi kritická.
 12. Matčinu kritičnost těžce nesu již od dětství.
Vyhodnocení

Jsem hvězda nebo černá ovce?
Aneb ve svém pracovním kolektivu jsem šestka, devítka nebo dokonce patnáctka?

Přečtěte si následující položky, které charakterizují postavení na pracovišti, zejména pak v pracovním kolektivu, a jeho varianty. U každé položky označte tu z variant, jež nejlépe vystihuje vaši situaci.

 1. Spolupracovníci v zaměstnání (stejného pohlaví jako je mé) se na mne obracejí s prosbou o radu nebo pomoc:
  • často
  • občas
  • nikdy se tak neděje
 2. Spolupracovníci v zaměstnání (odlišného pohlaví jako je mé) se na mne obracejí s prosbou o radu nebo pomoc:
  • často
  • občas
  • nikdy se tak neděje
 3. V rámci nových benefitů v zaměstnání jsme dostali poukaz na pobyt dvou rodin v jedné chatě ve stejném termínu. Chata je v krásné přírodě, termín se mi hodí, vše bude zdarma. Dodat mohu, že:
  • trávit dovolenou s někým z mé práce bude po všech stranách přínos
  • trávit i dovolenou s lidmi, s nimiž pracuji, je dosti riskantní
  • není všechno zlato, co se třpytí. Navíc „nad zlato“ není jen sůl, ale i soukromí a odpočinek
 4. Vztah mezi mým pracovním kolektivem a mnou vystihuje znamení
  • Blíženci
  • Váhy
  • Štíři
 5. Vaše postavení v pracovním kolektivu symbolizuje
  • Venuše
  • Jupiter
  • Mars
 6. Reorganizace a nezbytné zeštíhlení pracoviště pro mne znamená
  • obavy o osud kolegů
  • nepříjemné ohrožení
  • konec kariéry na tomto pracovišti
 7. Člověk člověku je alespoň u vás v práci
  • oporou
  • kritikem
  • vlkem
 8. Sociální dědičnost, v jejímž rámci se předává profese v rodině z generace na generaci, je co do znalostí a kontaktů přínos. Ve vašem případě platí:
  • rád bych, až přijde čas, svému potomkovi předal nejen profesi, ale i pracovní místo
  • bylo to hezké, ale bylo toho dost. Ať si raději hledá něco jiného
  • nikdy víc!
 9. Vstoupíte do místnosti a spolupracovníci zmlknou a snad jakoby i zrozpačití. Pomyslíte si
  • mají pauzu, musí si také chvilku odpočinout
  • určitě zase někoho pomlouvali
  • určitě mě pomlouvali, a kdyby jen to. Také proti mně intrikovali
 10. Kolegové v zaměstnání (stejného pohlaví jako je mé) se na mne obracejí s prosbou o radu nebo pomoc
  • často
  • občas
  • nikdy se tak neděje
 11. Vaši práci v zaměstnání lze s přihlédnutím k sociálním vztahům na pracovišti nazvat
  • poslání
  • slušnou obživu
  • pokání
 12. Šéf je slunce, kolem něhož se vše v zaměstnání točí. Podřízení jsou jeho oběžnicemi. Patříte
  • na první oběžnou dráhu
  • na druhou oběžnou dráhu
  • na třetí oběžnou dráhu

  Poznámka: Je možno místo tří napsaných variant nakreslit kružnici a kolem ní tři rozdílně vzdálené oběžnice a požadovat, aby se dotyčný zařadil, kam patří.

 13. Nyní troška kolektivní numerologie. Vaše postavení v pracovním kolektivu vystihuje nejspíše číslo:
  • sedm
  • jedna
  • třináct
 14. Sedmička je číslo považované za šťastné. Jednička je první. Třináctka je pro mnohé nešťastná. Dost průhledné, není-liž pravda…Takže ještě jednou numerologicky a skrytěji.
  Vaše postavení v pracovním kolektivu vystihuje nejspíše číslo:
  • patnáct
  • šest
  • devět
 15. Pracovní kolektiv, v němž působíme, je
  • dobrá parta
  • ztracená varta
  • falešná karta
 16. Domluvit se na spolupráci s kolegy je
  • samozřejmé
  • obvykle možné
  • kus života těžkého
 17. Když kolegové mohou, tak mě
  • vždy podrží
  • jak kdo – někdo podrží, jiný podtrhne
  • vyštípají z práce
 18. V tramvaji jsem pustil(a) sednout kouzelného stařečka – generálního ředitele, který mi nabídl splnit kterékoliv ze tří dále uvedených přání. Volím:
  • náš pracovní kolektiv spolu zůstane až do důchodu
  • po drobných personálních změnách zůstáváme spolu až do důchodu
  • všichni kolegové kromě mě mají padáka
 19. Velký šéf se rozhodl uspořádat na našem pracovišti měření oblíbenosti a přitažlivosti ke spolupráci formou sociogramu. Výsledek:
  • patřím mezi velmi oblíbené
  • patřím mezi středně oblíbené
  • jsem neoblíbený(á)
 20. Pro mé postavení v kolektivu platí:
  • já jsem O.K. a vy jste také O.K.
  • já jsem O.K. a vy nejste O.K.
  • já nejsem O.K. a vy jste O.K.
  • já nejsem OK a vy nejste OK.
Vyhodnocení

Zvolené varianty uvedené na prvním místě u každé položky hodnotíte jedním bodem. Varianty na druhém místě tamtéž hodnotíte v případě zvolení dvěma body. Varianty na místě třetím, pokud jsou zvoleny, reprezentují tři body. U dvacáté položky jsou na výběr varianty čtyři. Jedničku, dvojku a trojku hodnotíme tak, jako jinde. Čtvrtá možnost, pokud je zvolena, znamená tři + pět trestných bodů.

Nyní sečtěte získané body. Skóre činí .... bodů

Výsledky:

Jedničkáři jsou hvězdy a přímo sluníčka kolektivu. Patří mezi oblíbené. Nemají v pracovní skupině nepřítele, a když někomu nejsou zrovna v tu chvíli sympatičtí, vše zvládnou s úsměvem a espritem. Numerologie by jim mohla přičlenit i číslo 15 tj. číslo kouzel a mysterií, lásky, spirituální a fyzické extáze.

Dvojkaři jsou sůl země. Nejsou to hvězdy v pravém slova smyslu. Jsou ale kolektivem přijímáni, patří mezi oblíbené, vyrovnané a je na ně spolehnutí. Numerologové by jim možná přidělili šestku. Číslo symbolizuje Venuši, lásku a ženu.

Trojkaři mají ve škole „dobrou“, leč v pracovním kolektivu to někdy s nimi bývá docela přijatelné a jindy dost špatné. Někdy bývají poněkud zneužíváni. Jsou dobří pro „černou“, neoblíbenou práci, ale málokdo je ocení. I numerologie jakoby na ně zapomněla.

Čtverkaři se v kolektivu drží jen tak tak. Někteří je dokonce považují za černé ovce, i když jimi přece jen nejsou. Bývají terčem konfliktů a někdy i šikany. Numerologie jim rezervuje devítku. Číslo pro Mars – konflikt a … muže.

Pětkaři máte prostě nedostatečnou. Hlavu vzhůru a zachraň se, kdo můžeš…dřív než bude pozdě. Nejde jen o riziko výpovědi či fakt, že budete na okraji kolektivu. Podobné postavení bývá zdrojem masivního stresu a od něj není daleko k psychosomatickým chorobám.

Já a mé osobnostní rysy

Odpovídáte buď ano, nebo ne, počet odpovědí ano zaznamenejte:

 1. Když jsem spokojen, dávám to jasně najevo.
 2. Když se mi něco nelíbí, každému to řeknu, ať je mu to jasné.
 3. Když zadám nějaký úkol, je předem jasné, že bude splněn.
 4. Důvěřovat je pěkné, ale důležitější je prověřovat.
 5. Spolupracující dvojice dokáže víc než dva sólisté.
 6. Spoléhám výhradně na sebe a na svůj úsudek.
 7. Mám jasně promyšlené plány a cíle a prosadím je.
 8. Umění řídit znamená přesvědčit podřízené, že si přejí totéž, co si přeje jejich šéf.
 9. Nejraději bych občas někoho roztrhl.
 10. Nemá cenu se moc snažit, svět si stejně půjde dál podle svého.
 11. Když se někomu nedaří, povzbudím ho.
 12. Když je výkon mizerný, je třeba především najít chybu nebo viníka.
 13. Věřím lidem kolem sebe.
 14. Bavit se se spolupracovníky je na nic. Je to jen samá fráze a výmluva.
 15. V týmu je síla.
 16. Než dlouho vysvětlovat, to raději udělat vše sám.
 17. Myslím, jak se říká, „za roh“ a vím, co chci.
 18. Lidi stačí „postrčit“ a oni pak dokáží zázraky. Tak to také dělám.
 19. Občas zvýším hlas i praštím do stolu.
 20. Věci vždycky nějak dopadnou. Přílišné zasahování do běhu světa nemá cenu.
 21. Šéf má vytvořit podmínky, aby lidé dělali věci správně, a pak je zato pochválit.
 22. Stres při práci zvyšuje výkon.
 23. Nápady mých spolupracovníků mají pro náš tým cenu zlata.
 24. Což o to „přiznat chybu“, ale ty důsledky...
 25. Víc hlav víc ví. Nemyslím, že bych měl sám patent na rozum.
 26. Jen jeden může být kapitánem lodě v bouři.
 27. Stojím za svým, ale kompromis je v případě potřeby nezbytný.
 28. Kompromis… Ano, bude-li mi zcela vyhovovat.
 29. Ať jsem bit, jen když se peru za správnou věc.
 30. Všechno to lidské pachtění je vlastně k ničemu.
 31. Raději vše řeším po dobrém než po zlém.
 32. Když se rozzlobím, dovedu být zlý.
 33. Lidé jsou dobří a vyplatí se jim to říkat a věřit jim.
 34. Raději si nikoho příliš nepřipouštím k tělu.
 35. Záleží mi na vztazích s lidmi, s nimiž žiji.
 36. Dlouhé řeči a diskuse jsou začátkem konce dobré věci.
 37. Co si myslím, jasně řeknu. Nějaké napovídání, to není můj styl.
 38. Když mi o něco opravdu jde, vždycky se to dá nějak zařídit.
 39. Není pro mne problém lidem říkat věci, jež si za rámeček nedají.
 40. Snaživců už bylo… ale žádný v podstatě nic nedokázal.
 41. Obvykle se vyplatí si lidi trochu idealizovat. Připadají si lepší a lépe se chovají.
 42. Pokud po lidech něco chceme, je třeba tvrdě postihovat jejich nedostatky.
 43. Vzájemná důvěra je nad zlato.
 44. Opravdu věřit se dá jen tomu, že pro vás druzí chtějí připravit žebráckou hůl.
 45. Ve dvou se to lépe táhne.
 46. Dějinami a nejen jimi dokážou pohnout jen silní jedinci.
 47. Kdo nic nedělá, nic nepokazí, chyba je jen chyba – žádná tragédie.
 48. Každého jde podplatit, jen cena a „měna“ je různá.
 49. V zásadě pro výchovu nebo řízení vždycky platí „škoda každé rány, která padla vedle“.
 50. Často se cítím prostě mizerně a nemohu se přinutit nic kloudného dělat.
Vyhodnocení:

Položky 1, 11, 21, 31, 41 tvoří skóre povzbuzení. Souhlas s jednou z nich znamená, že ve vašem působení na druhé je 20 % povzbuzování. Souhlas se všemi je 100% povzbuzování druhých. Obdobné platí i pro další skóre.

Pokud bychom charakterizovali podíl každého skóre na celkové prezentaci vaší osobnosti, je třeba výsledek každého z nich dělit deseti.

Pro každý z uvedených zde máme 5 položek. Pokud jsme získali 0-20% z možných 5x ano nebo naopak 80-100% , mělo by to vést k úvaze, proč je náš výsledek takto vyhraněný. Lze porovnat i hierarchii výsledků jednotlivých skóre. Pokud nejvyšších skóre dosahujeme ve sféře asertivity a agresivity, ev. do třetice patří i manipulace, je velmi sporné, zda vystupujete opravdu asertivně nebo zda za asertivitu nepovažujete právě agresivitu. To zvláště, pokud „velkou trojku“, v níž jste uspěli, následuje skóre autoritativního chování. Naopak kombinace autoritativnosti a agrese rozvinuté na maximum bez asertivity, ale doplněna nedůvěrou naznačuje zvýšené riziko tvrdých konfliktů. Mix vysoké skóre asertivity a pasivity je dosti nepravděpodobná – pokud nastala, asi to bude omyl. To maximum autoritativního postoje, agresivity a pasivity možné je. Úspěšné v praxi být ovšem prakticky nemůže.

Manipulace a agresivita je kombinace cukru a biče v poněkud nekorektní podobě. Sklon k trestání je problémem ve všech kombinacích.

Je váš vztah „na vždy“?

První subtest zkoušky prognózy vašeho partnerského vztahu předpokládá na každou položku odpověď buď ano, nebo ne. Tj. souhlasím“ – „nesouhlasím“.

 1. Láska vyřeší každý problém.
 2. Čím více si budeme spolu povídat, tím bude náš vztah lepší.
 3. Když se mi něco nelíbí na chování protějšku, hned to upřímně zkritizuji.
 4. Problémy si je nutno co nejrychleji vyříkat.
 5. Pravdivým sdělením nelze ve vztahu nic pokazit.
 6. Myslíte stále na to, co váš protějšek dělá a zda vás má dost rád?
 7. Dokážete udělat cokoliv, jen abyste byli spolu?
 8. Chcete o svém protějšku vědět co nejvíc, např. i to kdy kde byl, co tam dělal atd.?
 9. Když nejste spolu, cítíte se prostě bídně?
 10. Vytočí vás, když od něj během dne nedostanete esemesku jen tak pro radost, aby bylo jasné, že na vás myslel?
 11. „Vyletím“ i pro maličkost a pak toho lituji.
 12. Problémy se trápím víc než druzí lidé.
 13. Mívám strach, že něco zkazím, že se stane něco nepředvídaného, špatného.
 14. Když se dostanu do rozpaků, začnu se potit a je mi celkově bídně.
 15. Když mě někdo pozoruje při práci, tak znejistím a dělám chyby.
 16. Jsme pár, a proto nesmíme mít jeden před druhým žádné tajemství.
 17. Pokud někoho miluji, nemůže mne přitahovat jiná osoba opačného pohlaví.
 18. Nesnáším, když se můj protějšek na veřejnosti vytahuje nebo mluví o věcech, kterým nerozumí. To uvedu věci na pravou míru.
 19. Můj protějšek je na tom v našem vztahu lépe než já.
 20. Důvěřovat je pěkné, ale prověřovat (kontrolovat, sledovat co a jak) je nezbytné.

Počet odpovědí ano v předchozích položkách ...

Vyhodnocení

Co odpověď ano, to problém. Orientačně připadá na každé ano pět procent rizika špatných konců vztahu. Vaše riziko je ...

Nyní přistoupíme k detailnějšímu vyhodnocení. Test sestává z čtyř subtestů:

Nyní seřadíme subtesty podle velikosti v dosaženého skóre:

 1. .....
 2. .....
 3. .....
 4. .....

Dominantním rizikovým faktorem (tím, jež má největší skóre) je subtest partnerských mýtů?
Hrozí naivní představy o trvalé, romantické lásce čarodějce, v níž navždy ťukají dvě srdéčka v jednom rytmu.
Dominantním rizikovým faktorem (tím, jež má největší skóre), je subtest závislosti na partnerovi?
Představte si, že váš milovaný vám skočí do náruče způsobem známým z pohádky o Čertovi a Káče. Bude krásně vonět, šeptat vám sladká slůvka a dávat ještě sladší polibky. Jak dlouho tu nádheru vydržíte? Pět minut, deset minut, hodinu. Dřív nebo později budete fyzicky grogy. Drahého buď odložíte, nebo padnete oba. Tak to dopadá s absolutní fyzickou závislostí.
Psychická závislost je svým způsobem srovnatelná. Hladí do vyhlazení vztahu.
Dominantním rizikovým faktorem (tím, jež má největší skóre) je subtest emoční labilita?
Slon patří ke zvířatům, jež mohou onemocnět depresí. Ostatní členové stáda volně žijících slonů se po určitou dobu snaží z míry vyvedeného slona rozveselit. Dokonce i vodu, které nemívají dostatek, na něj „žertovně“ stříkají. Leč do času. Za určitou dobu se jejich chování změní a postiženého zaženou od stáda pryč... Do buše, kde zahyne. Lidé se někdy chovají srovnatelně.
Dominantním rizikovým faktorem (tím, jež má největší skóre) je subtest žárlivosti.
Poeticky řečeno „je to zelenooký netvor, který si hraje s těmi, které požírá“. Řečeno suše leč pravdivě jde o jednu z kontraindikací klidného a spokojeného vztahu.
Druhé kolo testu

Test nechť obdobně, jako jste to učinili vy, zpracuje váš protějšek. Neříkejte mu nic o svých výsledcích. Vyhodnoťte jeho výsledky tak, jako jste vyhodnocovali v předchozí administraci testu. Poté sečtěte počet souhlasných odpovědí u vás i u protějšku, tj. v obou administracích testu.

Jeden souhlas v oné dvojí administraci bude znamenat 2,5 % rizika rozpadu vztahu.

P.S.: Problém spočívá v tom, že některá negativa muže a ženy se co do dopadu na vývoj jejich vztahu nesečítají, ale násobí. Která to jsou, nelze předem odhadnout.

Umíte odpočívat?

Na následující položky odpovězte buď „ano“ nebo „ne“. Tj. „souhlasím s položkou“ nebo „nesouhlasím s položkou“. Počet kladných odpovědí z prvních pěti položek sečtěte. Poté sečtěte počet souhlasů z položek 6 až 20.

 1. Připadáte si jako štvanec, který nestíhá své úkoly?
 2. Pokud chcete podat výkon tak dobrý, na jaký jste zvyklí, stojí vás to stále víc úsilí a přemáhání.
 3. V poslední době se cítíte neklidní, úzkostní, roztěkaní, a to víc než dříve.
 4. Zbyla vám nevybraná část loňské dovolené? (Varianta pro OSVČ – Vybrali jste si za loňský rok a letošek méně než 25 dnů dovolené?)
 5. Není nikdo, kdo by vás v práci řádně zastoupil a „zavřít krám“ také nelze. Je to pro vás bezvýchodné.
 6. Pochutnáte si v klidu a v pohodě na snídani?
 7. Máte určitou částku peněz určenou jen „pro radost“?
 8. Máte jen pro sebe alespoň hodinu denně?
 9. Máte alespoň jednoho koníčka, kterému se systematicky každý týden věnujete?
 10. Chováte doma domácí zvíře, psa, kočku a máte z něj radost?
 11. Letos jste byli alespoň pár dnů na dovolené?
 12. Rádi a v klidu si pochutnáte na dobrém, třeba netradičním jídle v pěkném prostředí?
 13. Jsou nápoje, které máte rádi, a přesto je dokážete pít s mírou?
 14. Cítíte radost a potěšení při pohledu na hezký obraz, fotografii, při poslechu hudby a podobných prožitků si užíváte?
 15. Kupujete si knihy a časopisy a také je s chutí čtete?
 16. Máte své oblíbené obchody, kam chodíte prohlížet zboží pro potěšení a občas i pro výhodný nákup?
 17. Vyležíte třeba i lehkou chřipku alespoň tři dny?
 18. Jsou období, třeba dovolená, v nichž dokážete na několik dní vypnout... i mobil.
 19. Věta – „sex má rekreační funkci“ vás nejen nepohoršuje, ale naopak vyvolává vzpomínky na příjemnou rekreaci.
 20. S chutí děláte něco pro to, abyste byli po tělesné stránce fit.
Vyhodnocení

Od součtu (počtu odpovědí ano) v položkách 6 – 20) odečtěte součet odpovědí ano v položkách 1-5.

Výsledek

12-15 bodů: „jste jako zvíře“...to by tedy nebylo řečeno příliš korektně, ale odpočívat umíte a onoho umění také využíváte. Můžete na to být hrdi... na vavřínech ale neusínejte. Pozor zejména na rozdíl mezi (slastnou) dovolenou a zcela opačnou realitou všedních dní.

8-11 bodů: Platí v zásadě to, co je uvedeno výše. Jen s „uměním využívat“ to je horší. Pozor na mentorující, do vaší osobnosti již dávno zvnitřnělý obraz rodičů tvrdící, že „dobrá hospodyňka musí pro pírko přes plot skočit“ a zásadně „nezná odpočinku“. Dobré hospodyňky se nepoznají dle sádrových obvazů, ale podle dobré fyzické i psychické kondice. K nim umění odpočívat patří.

4-7 bodů: Nejvyšší čas k zamyšlení se nad svým životním stylem. Být fit znamená umět odpočívat.

Na druhé straně např. souhlas s položkou jedna v tomto testu symbolizuje působení stresu, souhlas s položkou 2 v tomto testu symbolizuje chronickou únavu, souhlas s položkou 3 je symbolem nervozity. Čtyřka naznačuje vyčerpání psychických rezerv organismu a pětka workoholismus – drogovou závislost na práci. Jde o typické „žáby na prameni“ umění odpočívat.

-5 až + 3: Odpočívat skutečně neumíte. Pokud takový výsledek vystihuje stav v době dovolených, jde o skutečně důrazné varování a zároveň i o neúměrné riziko. Takoví lidé nebývají šťastní a navíc ohrožují své zdraví. Pročtěte si i to, co je uvedeno výše pro položky jedna až pět. Nápravou v oněch sférách je zřejmě třeba začít.

Je čas na dovolenou?

„Jen ty a já, jinak to možné už není…“ zní to krásně, ale stává se, že to vím jen „já“ a „ty“ nevíš nic, v nejlepším případě cosi tušíš. Jak, čím protějšek přesvědčit, zvláště když z různých důvodů nechci ostentativně „balit“, když tak být decentně sbalen(a)?

Jeden z mých klientů se s podobnou otázkou obrátil na MUDr. Plzáka. Jmenovaný mu poradil „Řekněte té slečně: „Rád bych se s vámi seznámil, nedělejte mi to prosím lehké. Dotyčný formulku použil a uslyšel: „Nedělejte si starosti a srolujte se.“ Takhle tedy ne, ale jak jinak?

O tom je tento test. Na následující otázky a tvrzení odpovězte buď „ano“ nebo „ne“. Ano znamená souhlasím s tím a takto to i dělám. Ne znamená není to tak, i kdyby na tom něco bylo, dělat takhle to nebudu.

 1. V seznamování a partnerském vztahu neplatí „hrdost nadevše“.
 2. Pokusy o flirt nevzdávám, co nevyjde dnes, podaří se zítra.
 3. Žádné kritiky. Při seznamování je místo na obdiv, pochvalu, lichotku. Je třeba zjistit, zda si protějšek více cení krásy nebo IQ. Více ceněné u něj najdu „ber kde ber“ a netajím to.
 4. Účel světí prostředky…v lásce určitě.
 5. Neodvážit se (nepokusit se), je osudné.
 6. Platí: „Muži jsou ješitní“. Stejně tak platí: „Žádná žena ještě nezabila muže za to, že jí vyznal lásku“. Po určení pohlaví nezbývá, než se dle těchto zásad zařídit.
 7. Pravda je sice nejvyšší hodnotou, ale v lásce je možno lhát.
 8. V koutě mne nikdo hledat nebude. Je třeba zaujmout …a neudělat přitom ostudu, která by protějšek odpuzovala.
 9. Pro jedno kvítí slunce nesvítí.
 10. Své city a sympatie si raději nenechávám pro sebe… a potom se uvidí.
 11. Svá zklamání a antipatie si raději nechávám pro sebe …a potom se uvidí.
 12. Pro začátek vztahu je nejlépe být příjemný a chápavý společník. I zde platí požadavek „přizpůsobit rychlost stavu vozovky“.
 13. Pro muže: Chlap má být trochu haur... a nedat tak docela najevo, když se ho nápady ženy dotknou. Pro ženy: Dáma to přejde... když se zajímavý muž výjimečně nechová tak, jak by měl. (Mimochodem. Dáma to sice přejde, ale paměť má jako slon. Zejména jedná-li se o drogy včetně alkoholu, agresi, puntičkářství, nevyřešenou minulost, nespolehlivost... druhou šanci snad dá, třetí ale již nikdy.
 14. Seznamování a letní lásky patří mezi mezilidské hry. Kdo si hraje, nezlobí, ale na druhé straně se nezajišťuje pro budoucnost.
 15. „Vztah je buď vážný a směřuje k sňatku nebo nestojí za nic“ je tvrzení mylné (ano = je to omyl).
 16. Když nejde o život, nejde vlastně o (skoro) nic.
 17. To, co báječně klape v červenci u moře, nemusí klapat v prosinci u Vltavy. I ten červenec může stát zato.
 18. Jen já sám(a) mohu být soudcem sebe sama a a rozhodnout tak, co je a co není pro mne dobré.
 19. Nebojím se samoty, když sám (sama) být nechci.
 20. Přátelství je mnohdy víc než láska.
Vyhodnocení

Co ano to bod.

Jakou paměť máte – „jako slon“?

Z následujících položek vyberte ty, s nimiž souhlasíte, odpovídáte na ně ano. Tj. takové, jaké vystihují vaši situaci.

 1. Nejvíce věcí si zapamatuji při soustředěné četbě.
 2. V paměti nejsnadněji udržím to, o čem jsme diskutovali.
 3. Hmat je dobrý sluha paměti.
 4. Raději studuji text, než naslouchám „co jedna paní povídala“.
 5. Hlasité opakování je matkou moudrosti.
 6. Raději si sáhnout, než o něčem abstraktně uvažovat.
 7. Příklad ovlivňuje nejen mravy, ale i zapamatování.
 8. Co slyším, si snadno „zapíši za uši“.
 9. Čeho se mohu dotknout, to si snadno zapamatuji.
 10. Zrak je brána paměti.
 11. Nejlépe si zapamatuji text, když si z něj sestavím písničku a tu si notuji.
 12. Když mi na něčem hodně záleží, chci to držet pevně v rukách, držet to za pačesy… a nepustit.
 13. Z učebního textu písnička… to je snad vtip. Nejlépe je text číst a hlasitě pak několikrát opakovat. Zapamatované.
 14. Vůbec nejlepší postup je číst, zopakovat obsah čteného, nahrát svůj slovní projev na magnetofon, naslouchat záznamu a potom korigovat, v čem jsme udělali chybu.
 15. Výpisky, modely, názorné pomůcky, jsou ideální berličky paměti.
 16. Mám nadání pro všechny sporty... podívám se a mohu začít hrát snad cokoliv… s výjimkou šachů.
 17. To, co si mám zapamatovat, si nejen napíši, ale i nakreslím… třeba jenom prstem ve vzduchu.
 18. Dokážu snadno parodovat gesta, chůzi a typické pohyby různých významných osobností.
 19. Nejsem pravidelný návštěvník koncertů vážné hudby, a přesto dokážu přesvědčivě předstírat, že diriguji orchestr.
 20. Kdybych si mohl vybrat školu, bude to škola peripatetická – výuka v chůzi (Aristoteles).
 21. Základem paměti je logický postup při pochopení textu.
 22. Zapamatování nejvíc usnadňuje pochopení vzájemných souvislostí.
 23. Platí: „věci se drž a slova se dostaví“ Římský řečník Cato tím měl na mysli hlavní logickou linii projevu.
 24. Když si chci něco rychle zapamatovat, vyhledám co nejvíc věcí, které s tím souvisejí. Vytvořím si určitý celek.
 25. Především je nutno dobře pochopit to, co si chci zapamatovat.
Vyhodnocení

Souhlas s položkami 1, 4, 7, 10, 13 odpovídá zrakovému typu paměti. Preferuje grafické obrazce, kresby, diagramy, zaškrtávání a podtrhování v knize, třeba i různými barvami.

Souhlas s položkami 2, 5, 8, 11, 14 odpovídá sluchovému typu paměti. Preferuje hlasité čtení a opakování.

Souhlas s položkami 3, 6, 9, 12, 15 odpovídá dotykovému typu paměti. Preferuje konkrétní seznámení, dotyčný si potřebuje věci osahat, má-li si je pamatovat.

Souhlas s položkami 16, 17, 18, 19, 20 odpovídá motorické paměti. Preferuje pohyb.

Souhlas s položkami 21, 22, 23, 24, 25 svědčí pro preferenci „královny paměti“, tj. jejímu logickému typu.

Nyní spočítejte počet souhlasů v rámci každé z předchozí pětice typů paměti. Dominantní je typ paměti, v jehož rámci jste zaznamenali nejvíc souhlasů. Nejméně rozvinutý je naopak ten, kde jste zaznamenali souhlasů nejméně.

Za domácí úlohu podporujte při učení „svůj“ typ paměti, ale pokud možno rozvíjejte i ostatní. V kombinaci bývá síla. Platí: „Aby pak dobře uvázlo, sluší se přinášeti všeho od všech smyslů, kterých je užití možné. Kupříkladu sluchu a zraku, jazyka a ruky vždycky spolu. …Ať se učí a ohledají toho, vypovídají o tom, píší a malují dotud, až to v uších, v očích, v rozumu, v paměti, v ruce uvázne…“ J. Á. Komenský.