Kontakt: email tel. 549 255 017

Sylabus předmětu Práce s klienty v manželské poradně

Vyučuje: PhDr.Tomáš Novák

Organizace studia: Výuka je plánována na 12 lekcí vždy 2 vyučovací hodiny. 3 lekce tvoří jeden modul viz níže. Jednotlivá témata jsou přednášena a následně procvičována na vhodných kazuistikách. To má charakter semináře.

Zkouška - zápočet: Průběžná zkouška bude v 5 lekci formou písemné odpovědi na dopis či e-mail do poradny. Průběžná zkouška bude hodnocena slovy splněno či nesplněno. Nesplněnou zkoušku může student opravit vypracováním písemnou formou dotaz - odpověď. Podkladem pro závěrečnou zkoušku je vypracování kazuistiky na téma „Co se mi v partnerském vztahu podařilo (nepodařilo). Text může mít formu „dopis s problémem do poradny“. Rozsah nejméně 2 normostrany, 36OO úderů. Kazuistika musí být předána vyučujícímu v předposlední lekci. V průběhu poslední lekce budou materiály probrány, studenti budou upřesňovat či diskutovat problémy i jejich řešení.

Docházka je jak dobrovolná - lekce 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 tak i nezbytná - lekce č. 1, 5 a 12. Povinné je dodání písemné práce v 11. lekci.

Kontakt s lektorem:

Rozvrh