Kontakt: email tel. 549 255 017

Racionálně na iracionalitu

Albert Ellis ve své racionálně-emotivní terapii spojoval dva základní aspekty lidské psychiky – rozum a city. Za příčinu většiny psychických potíží, zejména těch, jež souvisejí s podceňováním se, úzkostí a neschopností prosadit svá práva, považuje poplatnost pacienta na iracionálních myšlenkových vzorcích. Jde o přesvědčení, často vytvořené manipulacemi s dítětem ve výchozí rodině a upevňované postupně různými vychovatelskými osobnostmi. Člověk je od autorit přijme za své a nechává je působit autosugescí. Jejich záludnost spočívá nejen v obsahu a v mnohdy i ne zcela vědomém působení, ale i „v balicím papíru ze supermarketu s morálkou“. Na první pohled totiž působí jako kvintesence morálního přístupu tolik potřebného v současném leckdy amorálním světě. Morálky je v nich ovšem asi tolik jako v reklamě zmíněného supermarketu. „Vyhladí vás“ hlazením frázemi o nezbytnosti zodpovědnosti a za druhé, o tom, že vrcholem lidství je schopnost sebeobětovat se a chybovat se nesmí. Mezi typické myšlenkové vzorce v úvahách, posléze v myšlenkách různě rozváděné, kombinující s jakoby se vzájemně potvrzující patří např.:

Tak dost! Všechno je jinak. Když se budeme výše zmíněnými zásadami řídit, dobře se nám nepovede.

Může to mít negativní důsledky na naše psychické a zprostředkovaně i fyzické zdraví. Jedním z kroků salutogeneze (zdravého způsobu života, řízení vlastního života tak, aby se mohl plně rozvinout) je i umění uvolnit se z pout těchto mylných a jako výkvět pozitivních charakterových rysů leckdy prezentovaných postojů.

Druhé kolo

Výčet výše uvedených mylných přesvědčení považujte za sumu položek testu. Na každou odpovězte „ano, souhlasím“ nebo „ne, nesouhlasím, není tomu tak“. Asertivní člověk vždy odpoví „ne, není tomu tak“. Počet souhlasů je tedy orientačně počtem kroků, které musíte ještě udělat k asertivnímu sebevědomému jednání i myšlení. Můžete k nim ještě nějaký krok přidat? Napište si ho: ...

Třetí kolo – Žebříček naléhavosti

Jednotlivé položky seřaďte od té první, která vás nejvíce ovlivňuje, k poslední. Tj. k té, jež vás ovlivňuje nejméně. Zkuste alespoň k nejpalčivějším položkám vytvořit nápravný plán. Co uděláte pro to, abyste se od jejich vlivu oprostili. Není třeba radikálně měnit svůj život. Stačí i poměrně malé změny. Jeden z amerických trenérů asertivity tvrdí: „V rámci asertivity není podstatné, jaký cíl máte. Podstatné je, že jste si cíl zvolili a krok za krokem se k němu přibližujete.“

P. S. Co je nemorální, nemůže být asertivní.